Ga naar de inhoud

Voor decanen

Deze pagina kan een steun zijn voor decanen. De opleiding Software Developer (Applicatieontwikkelaar) wordt sinds 2001 aangeboden bij het Friesland College in Leeuwarden. De opleiding is onderdeel van D’Drive, school voor Creatieve industrie en Pedagogisch werk. Naast de normale vakken (Engels, Nederlands en rekenen) draait de opleiding om het leren hoe je software (computerprogramma’s) ontwikkelt. 

De opleiding Software Developer heeft een “eigen wijze” waarop we het onderwijs organiseren en het leren wordt vormgegeven. Individuele leerroutes, zelfstandig werken, flexibiliteit en verantwoordelijkheid zijn daarin erg belangrijk. Wij geloven in onze manier van werken en zien de positieve effecten op de ontwikkeling van onze studenten. Binnen en buiten de opleiding.

De opleiding sluit zoveel mogelijk aan bij de beroepspraktijk. Vanaf de eerste dag wordt er gewerkt in een door de praktijk gestuurde leeromgeving. Er zijn veel overeenkomsten met de gang van zaken in de branche. Dit heeft belangrijke voordelen zoals:

  • Ruimte en tijd om in eigen tempo te groeien naar het gewenste niveau van werken.
  • Relatief snel ontdekken of het ontwikkelen van software jouw ding is.
  • Een goede aansluiting op het HBO en het werkveld.

Studenten die kiezen voor de opleiding Software Developer hebben vaak moeite met het reguliere schoolsysteem. Alhoewel, misschien is het wel andersom en heeft het schoolsysteem veel moeite met deze studenten. Wij denken en weten uit ervaring dat je dit beroep vooral leert door er zo veel mogelijk praktisch (in de praktijk) mee aan de slag te gaan. Dit komt ook tot uiting in het onderwijsaanbod.

Een keuze voor onze opleiding bij het Friesland College in Leeuwarden is een keuze gericht op de toekomst. Van veel beroepsgroepen weten we niet of ze over 10 jaar nog bestaan. Daar hoeft wat betreft Software Developer niet over getwijfeld worden. 

De opleiding is een niveau 4 opleiding. Als het standaard leertraject wordt gevolgd duurt de opleiding 4 jaar. Doordat de student eigen leerroute volgt, is het mogelijk de opleiding versneld te doorlopen. Dit wordt door de coaches ondersteund. In welke mate versnelling mogelijk is, wordt bepaald door bijvoorbeeld kennis en ervaring en sommige mensen leren sneller dan andere. 

Om mee te mogen doen aan de opleiding is een diploma VMBO-kader (of hoger) of een MBI-diploma nodig. Een overgangsbewijs van HAVO 3-4 of VWO 4-5 kan ook.

In het beroep waar de student voor wordt opgeleid zijn ‘verantwoordelijk voor je eigen handelen, zelfstandigheid, individueel werken, flexibiliteit en vooral het zelf doen’ belangrijk. Hier krijg je dan ook vanaf de eerste dag van de opleiding Software Developer mee te maken. 

Via deze link is de Studiewijzer beschikbaar voor studenten en ouders. https://fcdeveloper.nl/wp-content/uploads/2020/11/Studiewijzer-SD-Leeuwarden-v2020.pdf

We kunnen ons voorstellen dat een student eerst wel even wil proeven. Die mogelijkheid bieden we dan ook. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar Rones Pander

Daarnaast kunnen leerlingen bij onze opleiding meelopen op:

11-07-202310:00 - 15:00 uurBeleefdag Software DeveloperGebouw Triangel Leeuwarden


Wel even aanmelden!

Voor een volledige beschrijving van onze visie is dit document beschikbaar.