Ga naar de inhoud

Werkprocessen

Rones Pander

De beroepsmatige kant van de opleiding is beschreven in werkprocessen. Het is belangrijk dat je deze werkprocessen zo goed mogelijk beheerst. In de 3de fase maak je kennis met de werkprocessen en verwachten we dat je ze kunt benoemen en een beeld krijgt van wat ze inhouden. In de laatste fase van de opleiding voer je (bij voorkeur bij een bedrijf waar je stage loopt) in ieder geval een opdracht uit waarbij je in samenspraak met jouw coach alle werkprocessen toepast. Je moet dan aantonen dat je de werkprocessen kent en in staat bent om ze uit te voeren. Aan de hand van de daarbij beschreven criteria wordt per werkproces vastgesteld of je het beheerst.

B1-K1Realiseert softwareB1-K1-W1Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
Ontwerpt software
Realiseert (onderdelen van) software
Test software
Doet verbetervoorstellen voor de software
B1-K1Werkt in ontwikkelteamB1-K2-W1Voert overleg
Presenteert het opgeleverde werk
Reflecteert op het werk