Meteen naar de inhoud

Hoe leer je…

Praktisch werken (Praktijk Gestuurd Leren) staat centraal. We beginnen daarom meteen met programmeren. Je begint met een eenvoudige opdracht. Als je deze af hebt ga je in overleg met jouw begeleider om te kijken wat de volgende opdracht wordt. De opdrachten waar je aan werkt worden steeds complexer. Dat betekent dat je steeds meer kennis en vaardigheden nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen. Je zult dus steeds nieuwe uitdagingen aangaan en langzamerhand beter worden in het vak.

In de eerste fase van de opleiding richt je je vooral op het ontdekken van het vak en onderzoeken of dit beroep ook echt bij je past. In de loop van de opleiding ga je steeds meer de diepte in ga je ook in het werkveld zelf aan de slag door stage te lopen. Je mag ook kiezen voor een praktijkroute. Dan doe je een groot deel de opleiding in de praktijk.

Van breed naar specialisatie
Je krijgt steeds meer inzicht in het beroep en welke mogelijkheden er zijn. Dit betekent ook dat je keuzes kunt maken. Je kunt je onder andere specialiseren in het maken van mobile apps, games, virtual reality, full-stack, of webapplicaties.

Begeleiding
Vanaf de eerste dag van de opleiding krijg je de verantwoordelijk voor je eigen leren en werk je zelfstandig. We snappen best dat dit een hele stap is en dat je hieraan moet wennen. We snappen ook dat dit niet bij iedereen meteen perfect gaat. Daarom heb je tijdens iedere fase in de opleiding ondersteuning van een coach of een vakdocent. Samen met de coach bespreek je waar je aan werkt, wat je vorderingen zijn, wat je nodig hebt en wat je nog moet of wilt leren. Daarbij zal de coach regelmatig even contact met jou zoeken maar staat het je ook vrij om een coach in te schakelen wanneer je daar behoefte aan hebt.

Voor vakinhoudelijke ondersteuning zijn er vakspecialisten. Zij zijn beschikbaar voor het helpen bij programmeerproblemen en het beantwoorden van vragen die met programmeren te maken hebben. Ook bieden zij een lesaanbod en verzorgen ze op verzoek workshops. Onze vakspecialisten komen zelf uit de praktijk en hebben kennis van verschillende programmeertalen en de verschillende aspecten van het vak.

Sommige studenten hebben of krijgen te maken met factoren die belemmerend werken bij het studeren. Denk aan dyslexie, autisme, doofheid, persoonlijke problemen enz. Hiervoor zijn extra ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. Coaches, vakspecialisten en studenten werken met elkaar in dezelfde ruimtes.

Stage
Stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens een stage ga je aan de slag bij een erkend leerbedrijf. Daar word je vakinhoudelijk begeleidt door collega’s van het bedrijf.