Ga naar de inhoud

Afstuderen

Nadat je de stage hebt afgerond, wordt het tijd om te verzilveren. Toewerken naar een diploma. Uitgangspunt is dat onderdelen als Nederlands, rekenen, Engels en keuzedelen zijn afgerond. Is dit niet het geval dan ga je daar eerst mee aan de slag. Voor het daadwerkelijk afronden van de opleiding moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Om te beginnen Loopbaan en Burgerschap.

Aan de hand van een aantal opdrachten/vragen beschrijf je hoe je je gedurende opleiding hebt ontwikkeld. Verder staan er afhankelijk van de tijd die je in de vorige fase besteed hebt aan stage waarschijnlijk nog nog een aantal uren stage open. Deze kun je inzetten voor de voorbereiding en uitvoering van je eindopdracht. Deze noemen we de ‘Proeve van Bekwaamheid’ (PvB). Hiervoor werk je gedurende een aantal weken bij een bedrijf aan een afgebakende klus. Je laat zien dat je de voor de opleiding beschreven kerntaken zelfstandig uit kunt voeren en de daarbij behorende werkprocessen beheerst. Om de Proeve goed uit te kunnen voeren, is het verstandig om eerst een soort oefenopdracht te doen. 

Het laatste onderdeel van de opleiding is het eindgesprek. Tijdens dit gesprek ga in op jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw ontwikkeling gedurende opleiding en hoe je naar de toekomst kijkt. Hoe zie je jezelf als professional binnen het vakgebied. Het document dat je gemaakt hebt voor loopbaan en burgerschap is hierbij ook van belang.