Ga naar de inhoud

Begeleiding

begeleiding voor studenten

We werken met elkaar (studenten, coaches en vakdocenten) in dezelfde ruimte. Er wordt wat dat betreft ook geen onderscheid gemaakt naar leerjaar. Op de afgesproken werktijden is minimaal 1 coach en/of vakspecialist aanwezig.

Zoals al aangegeven vinden we het belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt, dat je aan de slag gaat, nadenkt over wat je wilt leren, keuzes maakt en toewerkt naar een diploma. We begrijpen best dat het soms nodig is dat iemand je op weg helpt, je er op wijst welke mogelijkheden er zijn, in de gaten houdt of het allemaal wel goed gaat, inzicht heeft in jouw ontwikkeling, je wijst op bepaalde afspraken en verplichtingen, weet wat je moet doen voor een diploma en van alles en nog wat. Daarvoor hebben we een aantal coaches en vakdocenten.

Iedere student is gekoppeld aan een coach. In de meeste gevallen is dit overeenkomstig de groepsindeling. In individuele gevallen kan hier van worden afgeweken. Deze coach is er in de eerste plaats om met jou het leertraject dat je doorloopt in de gaten te houden en waar nodig jou te wijzen op mogelijke keuzes en gevolgen van de keuzes die je maakt. Om dit mogelijk te maken werken de coaches en studenten grotendeels in dezelfde ruimte. De coaches proberen samen met studenten een zo goed mogelijke (werk)sfeer te creëren.

Doordat studenten en coaches in dezelfde ruimte werken, hebben de coaches een goed beeld van de aanwezigheid en werkzaamheden van iedere student. Wanneer alles zijn gangetje gaat, zal jouw coach zo nu en dan even bij je kijken om te informeren hoe het gaat en waar je aan werkt. Indien de coach vindt dat dit nodig is, wordt met jou gesproken over vorderingen, ontwikkeling, waar je mee bezig bent, wanneer je met een bepaald onderdeel gaat beginnen, of je het naar je zin hebt, etc. Eventueel word je aangesproken op jouw verantwoordelijkheden, op gemaakte afspraken en gevolgen van het niet na komen van afspraken. Heb je vragen, twijfel je over iets, wil je extra ondersteuning, dan kun je natuurlijk ook zelf het initiatief nemen en jouw coach inschakelen.

Loopt het allemaal niet op rolletjes, dan zal de coach samen met jou op zoek gaan naar andere wegen. Eventueel wordt hulp van een collega van School als Werkplaats (SAW) ingeroepen. Deze collega kan samen met jou verkennen of er extra ondersteuning nodig is en hoe deze ondersteuning er uit kan zien. Het kan ook zijn dat de conclusie is dat de huidige opleiding niet de juiste is. Dan ga je samen met jouw coach op onderzoek naar andere mogelijkheden.

Omdat er individueel gewerkt wordt, kan het zijn dat je behoefte hebt aan individuele vakinhoudelijke ondersteuning. Hiervoor zijn vakspecialisten beschikbaar (sommige coaches zijn trouwens ook vakspecialist). Zij kunnen vragen beantwoorden of meekijken naar code die niet goed werkt. Daarnaast verzorgen de vakspecialisten een onderwijsaanbod gericht op programmeervaardigheden en -kennis. Het is ook mogelijk om een vakdocent te vragen of een bepaald onderwerp kan worden behandeld.

Waar je verder weinig van zult merken is dat coaches regelmatig met elkaar overleggen over de gang van zaken binnen de opleiding en de ontwikkeling van de studenten. Ook wordt er regelmatig (minimaal 1 keer per kwartaal) een studentenbespreking georganiseerd waarbij iedere student aan bod komt en de ontwikkeling gedurende de afgelopen periode besproken wordt. Bij verantwoordelijk zijn voor je eigen leren hoort ook dat je zelf thuis verteld hoe het op school is en hierover communiceert. Nu begrijpen we best dat dat niet altijd gemakkelijk is. Daarom organiseren we minimaal 1 keer per jaar een Open Huis. Een uitgelezen mogelijkheid voor ouders/verzorgers om de school te bezoeken en contact hebben met de coaches/docenten. Een persoonlijk gesprek kan natuurlijk ook.

Als je veelvuldig afwezig bent, zonder aanwijsbare reden, zal hiervan melding gedaan worden bij het verzuimloket. Gebeurt dit nogmaals dan wordt een afspraak met de leerplichtambtenaar gemaakt. Eventuele vervolgstappen worden gedaan in overleg met de leerplichtambtenaar.