Ga naar de inhoud

Schema kerntaken en profieldelen

B1-K1Realiseert softwareB1-K1-W1Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
Ontwerpt software
Realiseert (onderdelen van) software
Test software
Doet verbetervoorstellen voor de software
B1-K1Werkt in ontwikkelteamB1-K2-W1Voert overleg
Presenteert het opgeleverde werk
Reflecteert op het werk