Ga naar de inhoud

Basisleertraject

Fase 1 Oriëntatie

Je maakt kennis met programmeren en gaat onderzoeken of de opleiding bij je past en waar je interesses binnen het vakgebied liggen. Gedurende deze fase ga je aan de slag met diverse projecten om kennis te maken met verschillende aspecten van het vak en om de basisvaardigheden van programmeren te ontwikkelen. Daarnaast is er ook een dagdeel gereserveerd voor rekenen en Nederlands.

Je begint met het werken aan eenvoudige projecten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een HTML, CSS, Javascript, PHP of een C# opdracht. Je wordt bij het uitvoeren van een project begeleid door jouw coach en een vakdocent. 

Daarnaast wordt bij elk project lessen gegeven waarin aandacht wordt besteed aan kennis en (programmeer)vaardigheden die nodig zijn om het project goed uit te kunnen voeren. Zodra je een project hebt afgerond start je met een nieuw project. Langzamerhand worden de projecten complexer, maar zal je merken dat je ook beter wordt in het vak. 

Afhankelijk van het tempo waarin je leert ga je langzamerhand toewerken naar het werken van een opdracht voor één van de zogenaamde keuzedelen die door de opleiding aangeboden worden. Je kunt daar bijvoorbeeld denken aan ‘Basis programmeren van Games’, ‘Virtual en Augmented Reality’, of ‘Special Input-Output’. Het moment dat je ‘officieel’ begint met een eerste keuzedeel markeert ook de overgang naar de volgende fase. 

 

Fase 2 Verbreden

Langzamerhand krijg je meer gevoel bij het programmeren. Het wordt nu tijd om wat breder en dieper te kijken. Daarvoor kun je aan de slag met keuzedelen. Als je een MBO-opleiding volgt zijn keuzedelen een verplicht onderdeel. Binnen het Friesland College is er een groot aantal keuzedelen waar je uit kunt kiezen. Daarnaast bieden we vanuit de opleiding een aantal keuzedelen aan die gericht zijn op het verbreden van kennis en vaardigheden gerelateerd aan het beroep. Bijvoorbeeld ‘Virtual en Augmented Reality’ of ‘Special Input-Output’. Uiteindelijk zul je aan 3 keuzedelen moeten werken en hier ook een examen voor moeten doen.

Bij de keuzedelen die door de opleiding aangeboden worden, werken we op een standaard manier. Dat betekent dat je in overleg met jouw keuzedeel docent gaat werken aan verschillende opdrachten die je verwerkt tot een portfolio. Een volledig portfolio geeft je toegang tot het examen waarvoor je een eindopdracht maakt voor het keuzedeel.

Het aantal weken dat je nodig hebt om een keuzedeel opdracht te voltooien staat niet vast. Dit is afhankelijk van de tijd die je nodig hebt. De richtlijn is ongeveer 10 weken. Het examen voor het betreffende keuzedeel bestaat uit een nieuwe, vergelijkbare opdracht. Voor het keuzedeel examen ligt de doorlooptijd van het examen wel vast. Verder moet je weten dat het verplicht is om in ieder geval 2 van de keuzedelen die de opleiding aanbiedt te volgen. Het andere keuzedeel mag je ook kiezen uit het volledige aanbod van het Friesland College.

Naast het werken aan de keuzedelen is er een dagdeel gepland in de taal-rekenwerkplaats voor rekenen en Nederlands. Nadat je gestart bent met de oefenopdracht voor het  eerste keuzedeel kun je ook beginnen met Engels. Hiervoor ga je naar het Talencentrum op het voor de opleiding gereserveerde dagdeel.

Deze fase wordt als volledig afgerond gezien nadat je 3 keuzedelen (waarvan 2 verplicht te kiezen uit het aanbod van de opleiding) met een voldoende resultaat hebt gehaald en aan de diploma eisen voor Nederlands, Engels en rekenen hebt voldaan.

Fase 3 Verdiepen

Met het afronden van de keuzedelen heb je als het goed is ook wat meer inzicht gekregen in de richting die je uiteindelijk op wilt als programmeur. Word je game developer, webdeveloper, mobile app developer of toch fullstack developer. Je krijgt nu de ruimte om je steeds verder te specialiseren in programmeertalen en vakgebieden waar jouw interesse liggen. Ook ga je onderzoeken welke werkprocessen bij het beroep horen en wat deze werkprocessen inhouden. Het doel waar je naar toewerkt is een stage van ongeveer 20-30 weken bij een voor de opleiding erkend leerbedrijf. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om te werken in een professionele organisatie. Je ontwikkelt je uiteraard verder als Software Developer. Tegelijkertijd is er aandacht voor de beroepshouding. Wat wordt er van je verwacht binnen het werkveld en hoe hou je je daarin staande. Met het afronden van de stage kom je langzamerhand toe aan de laatste fase van de opleiding, het afstuderen. In totaal moet je voor de hele opleiding rekening houden met 1350 uur stage.

Fase 4 Afstuderen

Nadat je de stage hebt afgerond, wordt het tijd om te verzilveren. Toewerken naar een diploma. Uitgangspunt is dat onderdelen als Nederlands, rekenen, Engels en keuzedelen zijn afgerond. Is dit niet het geval dan ga je daar eerst mee aan de slag. 

Voor het daadwerkelijk afronden van de opleiding moeten er nog een aantal dingen gebeuren. Om te beginnen Loopbaan en Burgerschap. Aan de hand van een aantal opdrachten/vragen beschrijf je hoe je je gedurende opleiding hebt ontwikkeld. Verder staan er afhankelijk van de tijd die je in de vorige fase besteed hebt aan stage waarschijnlijk nog nog een aantal uren stage open. Deze kun je inzetten voor de voorbereiding en uitvoering van je eindopdracht. Deze noemen we de ‘Proeve van Bekwaamheid’ (PvB). Hiervoor werk je gedurende een aantal weken bij een bedrijf aan een afgebakende klus. Je laat zien dat je de voor de opleiding beschreven kerntaken zelfstandig uit kunt voeren en de daarbij behorende werkprocessen beheerst. Om de Proeve goed uit te kunnen voeren, is het verstandig om, voordat je met het examen begint, eerst een soort oefenopdracht te doen. 

Het laatste onderdeel van de opleiding is het eindgesprek. Tijdens dit gesprek ga in op jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw ontwikkeling gedurende opleiding en hoe je naar de toekomst kijkt. Hoe zie je jezelf als professional binnen het vakgebied. Het document dat je gemaakt hebt voor loopbaan en burgerschap is hierbij ook van belang.